Vindrutemontage

Blixtljus för dash

Sätt upp ett blixtljus på instrumentbrädan (även kallat dash) intill vindrutan. Enkel och smidig montering och ljusen går att få i antingen gult eller blått. Produkterna håller mycket hög kvalité och används av fordon inom bland annat entreprenad och vägarbeten. Enheterna finns i 12V och 24, har många olika blixtmönster och ansluts till cigarettuttaget. Föraren skyddas från reflexer genom en skärm. Kvalitetsprodukter till låga priser, välkommen till Crazy Ride!

Är det lagligt med blixtljus?

Användningen av blixtljus på fordon i Sverige är strikt reglerad och samtliga blixtljus måste vara E-godkända. Blixtljus används på fordon som behöver synas extra mycket, såsom utryckningsfordon, arbetsfordon och fordon som används i professionellt syfte under speciella förhållanden.
Det är viktigt att notera att blåa varningsljus endast är tillåtna för utryckningsfordon. Andra fordon får använda sig av orange varningsljus för att exempelvis varna för hinder på vägen vid bärgning, vägarbeten eller olyckor.

Får man ha blåljus på arbetsfordon?

I Sverige är det inte tillåtet att använda blåljus på arbetsfordon, med undantag för utryckningsfordon som polis, ambulans och brandkår. Blåljus är specifikt reserverade för dessa typer av utryckningsfordon. Andra fordon, inklusive arbetsfordon, får använda sig av andra typer av ljus

Vad har ni för garantier?

Våra blixtljus håller mycket hög kvalité och vi ger alltid 1 års garanti.